شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

بشارت کلام خداعیسی مسیح

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

کجای اسلام خشنوت نیست..پر از جنایت پیامبر اکرم...دوستان زیاد اسناد و مدارک هست ک اسبات میکند ک واقعا

اسناد زیاد داریم برای اسبات دین اسلام ک دین خشنوت .دین ظلم و ستم است..🤔🤔


سنن ابوداوود/كتاب 38 حديث 4359:

عبدالله ابن عباس روايت مي كند: مجازات، كساني كه با خدا وپيامبرش مي جنگند وبا نيرو وقدرتشان درزمين شرارت مي كنند، اعدام،مصلوب كردن،يا بريدن دست وپا از جهت مخالف(مثلا دست راست وپاي چپ)،ويا تبعيد (بيشترين بخشش در مورد مشركين ) است.حتي اگر قبل از دستگيري توبه كنند اين مانع اجرا مجازاتي كه شايسته آنند نمي شود.

از محمد و اسلامممممم.

(اعراب با كنيزان بدون ازدواج هم خوابه مي شدند. قران اين سنت را تاييدكرد. احزاب/52: بعد از اين هيچ زني برتوحلال نيست ونيز زني به جايشان اختياركردن،هرچندتواز زيبايي او خوشت آيد،مگر زناني كه به غنيمت بدست تو افتد.

نسا/24:نيز زنان شوهر دار برشما حرام شده اند مگر انانكه به تصرف شما در امده اند.

محمد خود نيز باماريه كنيز حفصه بدون ازدواج هم خوابه شد)

بخشيدن قاتل بخاطر اين كه قاتل گفته، مقتول به پيامبر دشنام داده غير قابل قبول است.اگر قاتل براي نجات خود از مجازات دروغ گفته باشد چه؟ اين داستان درباره عدالت محمد چه مي گويد؟درطول 1400 سال چند مرد با استناد به اين حديث از مجازات كشتن زنان بي گناهشان فرار كرده اند؟

آیا عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ شخصی خود پذیرفته اید؟ قبل از پاسخ به این پرسش، بهتر است معنی کل

آیا عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ شخصی خود پذیرفته اید؟ قبل از پاسخ به این پرسش، بهتر است معنی کلمات کلیدی این سوال، یعنی "عیسی مسیح"، "نجات دهنده"، و "شخصی" را شرح دهیم تا پرسش واضح تر شود.


عیسی مسیح کیست؟ بسیاری از مردم بر این باورند که عیسی مسیح یک شخص نیکوکار، یک معلم برجسته، و یک پیامبراست. بطور یقین این اعتقادات در رابطه با مسیح صحّت دارند، ولی به تنهایی نمیتوانند شخصیت واقعی او را بازگو کنند. کتاب مقدس میفرماید که عیسی تجسّم خداست؛ یعنی خدا جسم انسانی به خود گرفت و انسان شد (یوحنا فصل1 آیه های 1 و 14). خدا به این جهان آمد تا ما را تعلیم دهد، شفا بخشد، اصلاح کند، ببخشد، و برای ما بمیرد! عیسی مسیح خداست؛ او خداوندی است که بر همه چیز حاکمیّت مطلق دارد. آیا شما این عیسی را در قلب خود پذیرفته اید؟


نجات دهنده یعنی چه؟ و چرا ما احتیاج به یک نجات دهنده داریم؟ کتاب مقدس خاطرنشان می سازد که همۀ ما مرتکب گناه و اعمال شرارت بار شده ایم (رومیان فصل 3 آیه های 10 تا 18). به خاطر ارتکاب گناه، همۀ ما مستحّق غضب و داوری الهی هستیم. تنها مجازات عادلانه برای گناهی که بر علیه خدای ابدی مرتکب شده ایم، تنبیه ابدی می باشد (رومیان فصل 6 آیه 23 ؛ مکاشفه فصل 20 آیه های 11 تا 15). به همین دلیل است که ما احتیاج به نجات دهنده داریم.


عیسی مسیح به این جهان آمد و به جای ما مُرد. مرگ عیسی مسیح، به عنوان خدایی که جسم بشری پوشیده بود، جریمۀ گناهان ما را بطور کامل و کافی پرداخت نمود (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). مسیح مُرد تا جریمۀ گناهان ما را پرداخت نماید (رومیان فصل 5 آیه 8). او در واقع این تاوان را به جای ما پرداخت کرد. قیام عیسی از مردگان ثابت نمود که مرگ او برای پرداخت جریمۀ سنگین گناهان ما کافی بود. به همین دلیل او تنها نجات دهندۀ ماست (یوحنا فصل 14 آیه 6 ؛ اعمال رسولان فصل 4 آیه 12). آیا شما به مسیح به عنوان نجات دهندۀ خود ایمان دارید؟


آیا عیسی مسیح نجات دهنده "شخصی" شما می باشد؟ بسیاری از مردم تصور می کنند که مسیحیّت یعنی به کلیسا رفتن، انجام یک سری مراسم مذهبی، و اجتناب از برخی گناهان خاص! درحالی که مفهوم واقعی مسیحیّت بسیار متفاوت می باشد. مسیحیّت حقیقی، یک رابطه است؛ رابطه ای شخصی با عیسی مسیح. پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهندۀ شخصی یعنی اینکه شما شخصاً به عیسی مسیح ایمان و اعتماد داشته باشید. هیچکس نمی تواند به واسطۀ ایمان دیگران نجات یابد. هیچکس قادر نیست با انجام یک سری اعمال خاص نجات یابد. تنها راه نجات این است که شما شخصاً عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرید، و ایمان داشته باشید که مرگ وی بر روی صلیب جریمۀ گناهان شما را پرداخت کرد و قیامش حیات ابدی شما را تضمین نمود (یوحنا فصل 3 آیه 16). آیا مسیح نجات دهندۀ شخصی شماست؟


اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرید، میتوانید از این نمونۀ دعا استفاده کنید. ولی این حقیقت را همیشه بیاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا (و یا هر دعای دیگر) باعث نجات شما نمیشود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید، دریافت میشود. این دعا، راه ساده ای است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدایی که "نجات" را برای شما فراهم کرد: "خداوندا، می دانم که بر ضّد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح، مجازاتی را که من شایستۀ آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد می کنم. تو را شکر می کنم که به خاطر لطف و مهربانی عظیمی که داری، گناهانم را بخشیدی و به من زندگی ابدی عطا کردی. آمین."

بحث امروز ما همراه با ایات در مورد پیامبر اسلام محمد از جنایتاش..

میخوایم بدونیم محمد کی بود چی کرد.🤔

برگزيده سنن ابوداوود كتاب 38 حديث4349:

عبدالله ابن عباس روايت مي كند: مرد كوري همسر كنيزي داشت كه به پيامبر ناسزا مي گفت او را نهي مي كرد اما او دست بر نمي داشت .يك شب كنيز شروع به ناسزا گفتن به پيامبر كرد مرد اورا برحذر داشت او دست بر نداشت.مرد خنجري بر داشت و درشكم زن فرو برد وشكم اورا پاره كرد وبچه اي كه در شكم داشت بين پاهايش افتاد وغرق خون شد.فرداي انروز وقتي به پيامبر خبر دادند.او مردم راجمع كردو فرمود : شما را بخدا سوگند مي دهم وبحق خودم سوگند مي دهم كسي كه اين كار را كرده جلو بيايد .مرد درحالي كه مي لرزيد برخاست وجلوي پيامبر ايستادوگفت: يا رسول الله من ارباب او هستم او بشما ناسزا مي گفت وشما را انكار ميكرد من اورا نهي كردم اما فايده اي نداشت .او همسر من است ومن ازاو دو پسر همچون مرواريد دارم.ديشب كه دوباره شروع كرد خنجري درشكمش فرو كردم واوراكشتم .پيامبر فرمود من شهادت مي دهم كه نبايد هيچ خون بهايي براي او پرداخت.یعنی خود پیامبر خودش قاتل اون زن بوده🤔🤔

این ی مورد بود از جنایات پیامبر اسلام حضرت محمد(ص).

همین امروز هم این جنایات ک اون زمان محمد کرده الانم تو کشور اسلامی حاکم است و متاسفانه انجام میدن.

بازم بریم دوستان یکی دیگه از کارهای محمد جون😉👇👇

بازم از پیامبر اکرم.

سنن ابوداوود كتاب38 حديث4396:

جابر بن عبدالله روايت مي كند: دزدي را نزد پيامبر آوردند فرمود اورا بكشيد.گفتند يا رسول الله او مرتكب دزدي شده.پس فرمود:دست اورا ببريد.پس دست راستش را قطع كردند.بار ديگر همان دزد را نزد پيامبر آوردند فرمود او را بكشيد گفتند يا رسول الله او مرتكب دزدي شده پس فرمود پاي اورا قطع كنيد.پاي چپش را قطع كردند.بار سوم اورا نزد پيامبر آوردند فرمود او را بكشيد گفتند يا رسول الله او مرتكب دزدي شده پس فرمود دست اورا قطع كنيد.دست چپش را قطع كردند.بار چهارم او را نزد پيامبر آوردند فرمود او را بكشيد گفتند يا رسول الله او مرتكب دزدي شده پس فرمود پاي اورا قطع كنيد.پس پاي راستش را قطع كردند

بار پنجم او را نزد پيامبر آوردند فرمود او را بكشيد .بنابراين ما اورا برديم وكشتيم واوراكشيده ودر چاهي انداختيم وروي او سنگ ريختيم.

ایا همچنان حضرت محمد یه پیامبر بی گناه بود شما فک میکنید دوستان.🤔بازم هست توجه کنین جنایات پیامبر خیلی زیاد هست.👇👇👇

Gewalt und Belästigung im Islam😓

پیامبر اسلام میفرمایید:پسر در سن ۷سالگی باید نماز بخوانه.

و در سن ده سالگی اگر نماز نخوند باید او را کتک و شکنجه داد.🤔

دوستان به نظر شما پسر تو سن ۷ سالگی تا ۱۰سالکی چی از قرانو کتاب میدانه که اسلام این طفلکو مجبور به خواندن کتاب قران میکنه .قرانی کتابی که هیچی از ان نمیفهمه و نمیدانه .مجبورش به خواندن ان میکنن.🤔

پیامبر فرمود:اگر مسلمانی از دین اسلام بازگشت اورا گردن بزنید.(کتاب صحیح البخاری جلد ۹ صفحه ۲۰۱)🤔

Der Prophet sagte: Wenn ein Muslim von der Religion des Islam zurückkehrt, Enthauptung

(Sahih al-Bukhari Book, Bd. 9, 201).

کریسمس رمز آتش بس"

کریسمس رمز آتش بس


در شب کریسمس سال 1914 چهار ماه پس از آغاز جنگ جهانی اول، سربازان آلمانی و انگلیسی در سنگر هایشان با اسلحه به روی همدیگر نشانه گرفته بودند که ناگاه از سنگر آلمانی ها سرود "یک شب مقدس" شنیده شد.

انگلیسی ها دست نگه داشتند و چند دقیقه سکوت برقرار شد تا اینکه یک نفر از سنگر انگلیسی ها همین سرود را خواند. و بعد یک نفر دیگر تا اینکه همه سربازان از هر دو جبهه شروع به خواندن سرود کردند.

و از سنگرها بیرون آمده اسلحه هایشان را زمین گذاشتند و همگی با هم این سرود را چندین بـار خواندند چیزی نگذشت که یکدیگر را در آغوش گرفتند و بهم چای و شیرینی تعارف کردند و کریسمس را تبریک گفتند و چنان دوستی بین آنها ایجاد شد که حتی باهم فوتبال هم بازی کردند.

انگار اصلا جنگی درکار نبود. سربازان در آن کریسمس قدرت صلح را در اوج بی اعتمادی و شدت درگیری جنگ تجربه کردند. این یک قرار داد سیاسی نبود بلکه محبتی بود خودجوش که با انگیزه میلاد عیسی مسیح خداوند و ناجی بشریت بوجود آمد.

و روزنامه ها بعدا نوشتند: "کریسمس رمز آتش بس"

انگیزه میلاد عیسی مسیح خداوند که دو دشمن قسم خورده تا به دندان مسلح جنگ جهانی اول را به صلح و دوستی کشانید امروز نیز قادرست هرگونه عداوت و کینه و نفرت سیاسی و ملی و مذهبی و فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی را در همه دنیای جنگ زده ما به محبت تبدیل کند.

در محبت خدا قدرتی شگفت انگیزتر از قدرت نفرت شرارت وجود دارد. محبت خدا دلیلی محکمتر از هرگونه انگیزه ای برای جنگیدن است.

بیائیم با پائین گذاشتن اسلحه ها، خشم ها، کینه ها و بی اعتمادی هایمان، جشن پر شکوه میلاد تنها ناجی بشریت و طراح عشق و دوستی، عیسی مسیح، "شاهزاده صلح و دوستی" را بیشتر از یک مراسم، و در قلب هایمان در محبت و بخشش نسبت به یکدیگر، برگزار نمائیم.

میلاد عیسی مسیح خداوند بر شما

آیا عیسی مسیح خداست؟؟

سوال:‌ آیا عیسی مسیح خداست؟جواب: در کتاب مقدس هیچگاه ثبت نشده است که عیسی مسیح به طور خاص گفته باشد، "من خدا هستم." با این وجود، این به معنای این نیست که او ادعای خدایی نکرده است. برای مثال به گفتار عیسی مسیح در یوحنا 30:10 توجه نمایید، "من و پدر یکی هستیم." ما فقط باید به عکس العمل یهودیان نسبت به گفتار او نگاه کنیم تا بفهمیم که او ادعا می کرد خداست. به همین دلیل آنها می خواستند او را سنگسار کنند. "...تو که یک انسان هستی ادعای خدایی می کنی" (یوحنا 33:10). یهودیان دقیقا می فهمیدند عیسی مسیح چه ادعایی دارد – خدایی. توجه داشته باشید که عیسی مسیح ادعای خدایی خود را انکار نکرد. وقتی عیسی مسیح اعلام کرد، "من و پدر یکی هستیم" (یوحنا 30:10)، در واقعیت می گفت که او و پدر از یک ذات و جوهر هستند. یوحنا 58:8 مثال دیگر می باشد. عیسی مسیح اعلام کرد، "به یقین بدانید پیش از اینکه ابراهیم باشد، من هستم!" عکس العمل یهودیان به این گفتار مسیح این بود که سنگ برداشتند تا او را طبق آنچه شریعت موسی به آنها امر کرده بود، به خاطر کفر گفتن، سنگسار کنند (لاویان 15:24).


یوحنا مفهوم خدا بودن عیسی مسیح را تکرار می کند: "کلام خود خدا بود" و "کلام جسم شد" (یوحنا 1:1، 14). این آیات به وضوح نشان می دهد که عیسی مسیح خدا در جسم است. اعمال 28:20 به ما می گوید، "چون چوپانان، کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید." چه کسی کلیسا را – کلیسای خدا را با خون خودش خرید؟ عیسی مسیح. اعمال 28:20 اعلام می دارد که خدا کلیسای خودش را "با خون خودش" خریداری کرد. بنابراین عیسی مسیح خداست!


توماس شاگرد مسیح، راجع به مسیح می گوید، "خداوند و خدای من" (یوحنا 28:20). عیسی مسیح حرف او را اصلاح نکرد. تیتوس 13:2 ما را تشویق می کند تا منتظر آمدن خدا و نجات دهندۀ خودمان عیسی مسیح باشیم (همچنین نگاه کنید به دوم پترس 1:1). در عبرانیان 8:1، پدر راجع به عیسی مسیح اعلام می دارد، "اما دربارۀ پسر فرمود: ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می کنی." اشارۀ پدر به عیسی مسیح با عنوان "ای خدا" نشان می دهد که عیسی مسیح در واقع خداست.


در مکاشفه، یک فرشته به یوحنای رسول تعلیم می دهد که فقط خدا را پرستش کند. چندین بار در کلام خدا عیسی مسیح پرستش شد (متی 11:2؛ 33:14؛ 9:28، 17؛ لوقا 52:24؛ یوحنا 38:9). او هرگز مردم را به خاطر پرستش خودش ملامت نکرد. اگر عیسی مسیح خدا نمی بود، به مردم می گفت که او را پرستش نکنند، دقیقن به شکلی که فرشته در مکاشفه انجام داد. آیات زیاد دیگری در کلام خدا وجود دارد که خدا بودن عیسی مسیح را ثابت می سازد.


مهمترین دلیلی که ثابت می سازد عیسی مسیح باید خدا باشد این است که اگر او خدا نیست، مرگ او برای پرداخت جریمۀ گناه جهان کفایت نمی کند (اول یوحنا 2:2). اگر او خدا نمی بود، یک موجود خلق شده نمی توانست تاوان ابدی لازم برای گناه بر ضد یک خدای ابدی را پرداخت نماید. فقط خدا می توانست چنین جریمۀ ابدی را پرداخت نماید. فقط خدا می توانست گناه جهان را بردارد (دوم قرنتیان 21:5)، مرگ و رستاخیر او، پیروزی اش را بر مرگ اثبات می سازد.

آیا عیسی مسیح خداست؟؟

سوال:‌ آیا عیسی مسیح خداست؟جواب: در کتاب مقدس هیچگاه ثبت نشده است که عیسی مسیح به طور خاص گفته باشد، "من خدا هستم." با این وجود، این به معنای این نیست که او ادعای خدایی نکرده است. برای مثال به گفتار عیسی مسیح در یوحنا 30:10 توجه نمایید، "من و پدر یکی هستیم." ما فقط باید به عکس العمل یهودیان نسبت به گفتار او نگاه کنیم تا بفهمیم که او ادعا می کرد خداست. به همین دلیل آنها می خواستند او را سنگسار کنند. "...تو که یک انسان هستی ادعای خدایی می کنی" (یوحنا 33:10). یهودیان دقیقا می فهمیدند عیسی مسیح چه ادعایی دارد – خدایی. توجه داشته باشید که عیسی مسیح ادعای خدایی خود را انکار نکرد. وقتی عیسی مسیح اعلام کرد، "من و پدر یکی هستیم" (یوحنا 30:10)، در واقعیت می گفت که او و پدر از یک ذات و جوهر هستند. یوحنا 58:8 مثال دیگر می باشد. عیسی مسیح اعلام کرد، "به یقین بدانید پیش از اینکه ابراهیم باشد، من هستم!" عکس العمل یهودیان به این گفتار مسیح این بود که سنگ برداشتند تا او را طبق آنچه شریعت موسی به آنها امر کرده بود، به خاطر کفر گفتن، سنگسار کنند (لاویان 15:24).


یوحنا مفهوم خدا بودن عیسی مسیح را تکرار می کند: "کلام خود خدا بود" و "کلام جسم شد" (یوحنا 1:1، 14). این آیات به وضوح نشان می دهد که عیسی مسیح خدا در جسم است. اعمال 28:20 به ما می گوید، "چون چوپانان، کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید." چه کسی کلیسا را – کلیسای خدا را با خون خودش خرید؟ عیسی مسیح. اعمال 28:20 اعلام می دارد که خدا کلیسای خودش را "با خون خودش" خریداری کرد. بنابراین عیسی مسیح خداست!


توماس شاگرد مسیح، راجع به مسیح می گوید، "خداوند و خدای من" (یوحنا 28:20). عیسی مسیح حرف او را اصلاح نکرد. تیتوس 13:2 ما را تشویق می کند تا منتظر آمدن خدا و نجات دهندۀ خودمان عیسی مسیح باشیم (همچنین نگاه کنید به دوم پترس 1:1). در عبرانیان 8:1، پدر راجع به عیسی مسیح اعلام می دارد، "اما دربارۀ پسر فرمود: ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می کنی." اشارۀ پدر به عیسی مسیح با عنوان "ای خدا" نشان می دهد که عیسی مسیح در واقع خداست.


در مکاشفه، یک فرشته به یوحنای رسول تعلیم می دهد که فقط خدا را پرستش کند. چندین بار در کلام خدا عیسی مسیح پرستش شد (متی 11:2؛ 33:14؛ 9:28، 17؛ لوقا 52:24؛ یوحنا 38:9). او هرگز مردم را به خاطر پرستش خودش ملامت نکرد. اگر عیسی مسیح خدا نمی بود، به مردم می گفت که او را پرستش نکنند، دقیقن به شکلی که فرشته در مکاشفه انجام داد. آیات زیاد دیگری در کلام خدا وجود دارد که خدا بودن عیسی مسیح را ثابت می سازد.


مهمترین دلیلی که ثابت می سازد عیسی مسیح باید خدا باشد این است که اگر او خدا نیست، مرگ او برای پرداخت جریمۀ گناه جهان کفایت نمی کند (اول یوحنا 2:2). اگر او خدا نمی بود، یک موجود خلق شده نمی توانست تاوان ابدی لازم برای گناه بر ضد یک خدای ابدی را پرداخت نماید. فقط خدا می توانست چنین جریمۀ ابدی را پرداخت نماید. فقط خدا می توانست گناه جهان را بردارد (دوم قرنتیان 21:5)، مرگ و رستاخیر او، پیروزی اش را بر مرگ اثبات می سازد.

آیا عیسی مسیح خداست؟؟

سوال:‌ آیا عیسی مسیح خداست؟جواب: در کتاب مقدس هیچگاه ثبت نشده است که عیسی مسیح به طور خاص گفته باشد، "من خدا هستم." با این وجود، این به معنای این نیست که او ادعای خدایی نکرده است. برای مثال به گفتار عیسی مسیح در یوحنا 30:10 توجه نمایید، "من و پدر یکی هستیم." ما فقط باید به عکس العمل یهودیان نسبت به گفتار او نگاه کنیم تا بفهمیم که او ادعا می کرد خداست. به همین دلیل آنها می خواستند او را سنگسار کنند. "...تو که یک انسان هستی ادعای خدایی می کنی" (یوحنا 33:10). یهودیان دقیقا می فهمیدند عیسی مسیح چه ادعایی دارد – خدایی. توجه داشته باشید که عیسی مسیح ادعای خدایی خود را انکار نکرد. وقتی عیسی مسیح اعلام کرد، "من و پدر یکی هستیم" (یوحنا 30:10)، در واقعیت می گفت که او و پدر از یک ذات و جوهر هستند. یوحنا 58:8 مثال دیگر می باشد. عیسی مسیح اعلام کرد، "به یقین بدانید پیش از اینکه ابراهیم باشد، من هستم!" عکس العمل یهودیان به این گفتار مسیح این بود که سنگ برداشتند تا او را طبق آنچه شریعت موسی به آنها امر کرده بود، به خاطر کفر گفتن، سنگسار کنند (لاویان 15:24).


یوحنا مفهوم خدا بودن عیسی مسیح را تکرار می کند: "کلام خود خدا بود" و "کلام جسم شد" (یوحنا 1:1، 14). این آیات به وضوح نشان می دهد که عیسی مسیح خدا در جسم است. اعمال 28:20 به ما می گوید، "چون چوپانان، کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید." چه کسی کلیسا را – کلیسای خدا را با خون خودش خرید؟ عیسی مسیح. اعمال 28:20 اعلام می دارد که خدا کلیسای خودش را "با خون خودش" خریداری کرد. بنابراین عیسی مسیح خداست!


توماس شاگرد مسیح، راجع به مسیح می گوید، "خداوند و خدای من" (یوحنا 28:20). عیسی مسیح حرف او را اصلاح نکرد. تیتوس 13:2 ما را تشویق می کند تا منتظر آمدن خدا و نجات دهندۀ خودمان عیسی مسیح باشیم (همچنین نگاه کنید به دوم پترس 1:1). در عبرانیان 8:1، پدر راجع به عیسی مسیح اعلام می دارد، "اما دربارۀ پسر فرمود: ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می کنی." اشارۀ پدر به عیسی مسیح با عنوان "ای خدا" نشان می دهد که عیسی مسیح در واقع خداست.


در مکاشفه، یک فرشته به یوحنای رسول تعلیم می دهد که فقط خدا را پرستش کند. چندین بار در کلام خدا عیسی مسیح پرستش شد (متی 11:2؛ 33:14؛ 9:28، 17؛ لوقا 52:24؛ یوحنا 38:9). او هرگز مردم را به خاطر پرستش خودش ملامت نکرد. اگر عیسی مسیح خدا نمی بود، به مردم می گفت که او را پرستش نکنند، دقیقن به شکلی که فرشته در مکاشفه انجام داد. آیات زیاد دیگری در کلام خدا وجود دارد که خدا بودن عیسی مسیح را ثابت می سازد.


مهمترین دلیلی که ثابت می سازد عیسی مسیح باید خدا باشد این است که اگر او خدا نیست، مرگ او برای پرداخت جریمۀ گناه جهان کفایت نمی کند (اول یوحنا 2:2). اگر او خدا نمی بود، یک موجود خلق شده نمی توانست تاوان ابدی لازم برای گناه بر ضد یک خدای ابدی را پرداخت نماید. فقط خدا می توانست چنین جریمۀ ابدی را پرداخت نماید. فقط خدا می توانست گناه جهان را بردارد (دوم قرنتیان 21:5)، مرگ و رستاخیر او، پیروزی اش را بر مرگ اثبات می سازد.

آیا عیسی مسیح خداست؟؟

سوال:‌ آیا عیسی مسیح خداست؟جواب: در کتاب مقدس هیچگاه ثبت نشده است که عیسی مسیح به طور خاص گفته باشد، "من خدا هستم." با این وجود، این به معنای این نیست که او ادعای خدایی نکرده است. برای مثال به گفتار عیسی مسیح در یوحنا 30:10 توجه نمایید، "من و پدر یکی هستیم." ما فقط باید به عکس العمل یهودیان نسبت به گفتار او نگاه کنیم تا بفهمیم که او ادعا می کرد خداست. به همین دلیل آنها می خواستند او را سنگسار کنند. "...تو که یک انسان هستی ادعای خدایی می کنی" (یوحنا 33:10). یهودیان دقیقا می فهمیدند عیسی مسیح چه ادعایی دارد – خدایی. توجه داشته باشید که عیسی مسیح ادعای خدایی خود را انکار نکرد. وقتی عیسی مسیح اعلام کرد، "من و پدر یکی هستیم" (یوحنا 30:10)، در واقعیت می گفت که او و پدر از یک ذات و جوهر هستند. یوحنا 58:8 مثال دیگر می باشد. عیسی مسیح اعلام کرد، "به یقین بدانید پیش از اینکه ابراهیم باشد، من هستم!" عکس العمل یهودیان به این گفتار مسیح این بود که سنگ برداشتند تا او را طبق آنچه شریعت موسی به آنها امر کرده بود، به خاطر کفر گفتن، سنگسار کنند (لاویان 15:24).


یوحنا مفهوم خدا بودن عیسی مسیح را تکرار می کند: "کلام خود خدا بود" و "کلام جسم شد" (یوحنا 1:1، 14). این آیات به وضوح نشان می دهد که عیسی مسیح خدا در جسم است. اعمال 28:20 به ما می گوید، "چون چوپانان، کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید." چه کسی کلیسا را – کلیسای خدا را با خون خودش خرید؟ عیسی مسیح. اعمال 28:20 اعلام می دارد که خدا کلیسای خودش را "با خون خودش" خریداری کرد. بنابراین عیسی مسیح خداست!


توماس شاگرد مسیح، راجع به مسیح می گوید، "خداوند و خدای من" (یوحنا 28:20). عیسی مسیح حرف او را اصلاح نکرد. تیتوس 13:2 ما را تشویق می کند تا منتظر آمدن خدا و نجات دهندۀ خودمان عیسی مسیح باشیم (همچنین نگاه کنید به دوم پترس 1:1). در عبرانیان 8:1، پدر راجع به عیسی مسیح اعلام می دارد، "اما دربارۀ پسر فرمود: ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می کنی." اشارۀ پدر به عیسی مسیح با عنوان "ای خدا" نشان می دهد که عیسی مسیح در واقع خداست.


در مکاشفه، یک فرشته به یوحنای رسول تعلیم می دهد که فقط خدا را پرستش کند. چندین بار در کلام خدا عیسی مسیح پرستش شد (متی 11:2؛ 33:14؛ 9:28، 17؛ لوقا 52:24؛ یوحنا 38:9). او هرگز مردم را به خاطر پرستش خودش ملامت نکرد. اگر عیسی مسیح خدا نمی بود، به مردم می گفت که او را پرستش نکنند، دقیقن به شکلی که فرشته در مکاشفه انجام داد. آیات زیاد دیگری در کلام خدا وجود دارد که خدا بودن عیسی مسیح را ثابت می سازد.


مهمترین دلیلی که ثابت می سازد عیسی مسیح باید خدا باشد این است که اگر او خدا نیست، مرگ او برای پرداخت جریمۀ گناه جهان کفایت نمی کند (اول یوحنا 2:2). اگر او خدا نمی بود، یک موجود خلق شده نمی توانست تاوان ابدی لازم برای گناه بر ضد یک خدای ابدی را پرداخت نماید. فقط خدا می توانست چنین جریمۀ ابدی را پرداخت نماید. فقط خدا می توانست گناه جهان را بردارد (دوم قرنتیان 21:5)، مرگ و رستاخیر او، پیروزی اش را بر مرگ اثبات می سازد.

ایا با خواندن کتاب مقدس میشه به خداوند نزدیک شد؟

Kannst du dich Gott nähern, indem du die Bibel liest?

Was liest deine Bibel in unserem Leben?

روش خواندن کتاب مقدس به چه صورت هست؟

خواندن کتاب مقدس چه تاثیری تووزندگی ما دارد؟

ایا با خواندن کتاب مقدس میشه به خدا نزدیک شد؟افراد مختلف کتابهای خوبی می نویسند و کتاب های خوب زیادی در دنیا وجود دارد ولی خدا تنها نویسنده یک کتاب است و آن کتاب مقدس (تورات+انجیل) می باشد. مردم باسواد در طول زندگیشان حداقل در حدود 300 کتاب می خوانند، ولی خیلیها متاسفانه حتی یکبار نیز با دقت کلام خدا را نمی خوانند! آیا نمی خواهید بدانید که خداوند چه گفته است؟ به نظر من هر شخص باسوادی که به کتاب مقدس دسترسی دارد اگر آنرا با دقت نخوانده باشد، هیچ عذری ندارد اگر در بهشت خدا جایی نداشته باشد. ما وقتی کلام خدا را نمی خوانیم به او بی احترامی می کنیم و غیر مستقیم به او می گوییم که محتاج هدایت او نیستیم و نمی خواهیم او با ما حرف بزند و نمی خواهیم او را بیشتر بشناسیم.


کتاب مقدس تنها کتابی است که می تواند نجات و حیات جاودان و امید واقعی زندگی پس از مرگ و بهشت را به ما ببخشد. کتاب مقدس تنها کتابی است که می تواند قلب سیاه ما را با خون مسیح سفید و پاک سازد، اگر توبه کنیم و به آن ایمان آوریم. کتاب مقدس کتاب نجات است.

کتاب مقدس به ما روش درست زندگی کردن را یاد می دهد. موفقیت واقعی در ثروت یا معروفیت نیست بلکه در زندگی کردن بر طبق تعالیم خداوند. کلام خدا ما را از بدعتها و نبوتهای غلط و تعالیم من در آوردی خودپرستانه محفوظ نگه می دارد.

کلام خدا مثل آینه است (یعقوب 2) و خطاها و اشتباهات ما را نشان می دهد تا ما خود را اصلاح و توبیخ می کند. تمام آن چیزهای که کلام خدا منع کرده و انجام می دهیم گناه است، همچنین تمام آن چیزهایی که کلام خدا به ما گفته که انجام دهیم (مثل كلیسا رفتن، دعا كردن، كلام خدا را خواندن، از روح پر شدن، شاد بودن) و ما انجام نمی دهیم هم گناه است. در خواندن کلام خدا خود را به جای افراد مختلف و شرایط آن زمان بگذاریم تا بهتر کلام خدا را درک کنیم و به خود مربوط سازیم. اجازه دهیم روح القدس بوسیله کتاب مقدس ما را اصلاح کند.


اراده خدا در زندگی های ما این است که شبیه عیسی مسیح شویم و کلام خدا می تواند ما را متبدل سازد و در تقدس و محبت رشد داده و شبیه مسیح سازد. اگر خدا پدر ماست، ما فرزندان باید شباهتی با او داشته باشیم و این شباهت از مشارکت بدست می آید، مشارکتی که در دعا و از طریق کلامش بدست می آید.

1- کتاب مقدس را مرتب و هر روز بخوانیم . شما عزیزان نو ایمان باید یاد بگیرید که همانطور که هر روز 2 یا 3 وعده غذا می خورید و این غذا برای بدن و رشد جسمانی شما لازم و ضروری می باشد به همان شکل برای رشد روحانی خود نیاز دارید که هر روز و به طور مرتب به غذای آسمانی و روحانی دسترسی داشته باشید تا روح شما از آن تغذیه نماید و شناخت و فهم شما افزون گردد . تنها غذایی که خداوند به ما اجازه داده است که برای شناخت او، از آن استفاده نماییم مطالعه متاب مقدس می باشد . پس کتاب مقدس را با نظم و ترتیب بخوانید و هر روز کلام خدا را مطالعه نمایید

2- کتاب مقدس را با نظم و ترتیب خاص خودش بخوانیم . بهتر است که شما عزیزان نوایمان با انجام برنامه ریزی نسبت به مطالعه کل کتاب مقدس در طی یکسال اقدام نمایید و این روال را طی سالها ادامه دهید . حتی ممکن است در ابتدا درک درستی از همه مطالبی که میخوانید نداشته باشید . این موضوع به مرور زمان برطرف میشود و با مطالعه بیشتر و بیشتر و در مطالعات بعدی شما به درک درستی خواهید رسید . بهتر است کتاب مقدس را بر اساس نظم و ترتیبی که دارد مطالعه کنید . کتاب مقدس کتاب فال حافظ یا کتاب استخاره نیست که هر زمان که بخواهیم و هر قسمت را که بخواهیم باز کنیم و بخوانیم . همانطور که پیش تر گفتیم کتاب مقدس دارای روال ، سیر حرکتی و چهارچوب است . بنابراین بهتر است با ترتیب و نظم خاص خودش خوانده شود.

برخی از دوستان اظهار می کنند که در ابتدا عهد جدید را مطالعه می کنند و سپس عهد قدیم را می خوانند . این موضوع ایرادی ندارد اما همانطور که پیش تر نیز ذکر شد بهتراست کتاب مقدس را با نظم و ترتیب خاص خود بخوانید .

3- کتاب مقدس را با دعا بخوانید . لازم است هربارقبل از شروع خواندن کتتاب مقدس با روح القدوس در دعا مشورت کنید و از او بخواهید که کلام خدا را که با مرکب بر روی کاغذ نوشته شده است ، در روح و جسم شما زنده نماید و قدرت درک و فهم کلام را به شما عطا نماید تا در تجربه های روزانه زندگی هم از آنها استفاده نمایید.🙏🙏🙏

12345
last